"Als we niet weten naar welke haven we koers zetten is geen enkele wind gunstig"

Ben je niet tevreden met je huidige situatie, heb je het gevoel dat je de wind tegen hebt en wil je daar verandering in brengen?

Wil je meer balans en grip krijgen op je eigen leven?

Overstag Coaching begeleidt en ondersteunt je op het pad van persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van bewustzijn en het doorbreken van belemmerende patronen.

Wij ondersteunen je om het beste uit jezelf te halen en om aan het roer te gaan staan, zodat jij je eigen koers weer kunt varen.

Ook met tegenwind kun je goed vooruitkomen, door soms overstag te gaan en van koers te veranderen.

Wij geven je handvatten om te veranderen en mogelijkheden om anders naar jezelf, naar anderen en gebeurtenissen te kijken. Wij helpen je je leven bewuster vorm te geven en je doelen makkelijker te bereiken.

Tevens bieden wij ondersteuning bij Rouw en Verlies. Dit kan gaan om verlies van een dierbare, gezondheid, werk, relaties of verwachtingen.

Wie zijn wij?

 

Wij zijn Joke van Zandwijk (1961), getrouwd en moeder van twee zonen en oma van twee kleinkinderen en Caroline Pattie (1964), getrouwd en moeder van twee zonen en één dochter.

Zowel in familiekring als in vriendenkring zijn wij afgelopen 10 jaar geconfronteerd geweest met ziekte, rouw en verlies en hebben gezien wat voor impact dit heeft op gezin en families. Verhoudingen verschuiven, rollen veranderen. In die tijd zijn wij veelal het luisterend oor geweest. Terugkijkend op ons leven realiseerden wij ons dat het contact met mensen als rode draad door ons leven liep. Hier lag onze missie, zingeving. Iets kunnen betekenen voor mensen. Omdat professionaliteit en kwaliteit belangrijke waarden voor ons zijn, begon een zoektocht naar de juiste opleidingen.

NLP (neuro linguïstisch programmeren) heeft ons handvatten gegeven om te veranderen, anders naar onszelf, anderen en gebeurtenissen te kijken. De opleiding Rouw en Verliesbegeleiding aan de Hogeschool Geesteswetenschappen heeft weer andere inzichten gegeven. Zingeving, filosofie, het verloop van rouwprocessen en hoe je mensen daarin kan ondersteunen. De opleiding tot Personal Coach heeft ons bewust gemaakt van onbewuste processen, patronen en inzicht gegeven waarom je de dingen doet zoals je ze doet .
De opleiding familieopstellingen en systemisch coachen aan het Bert Hellinger Instituut heeft ons doen ervaren dat de geschiedenis van het familiesysteem invloed heeft op wie je bent en hoe je functioneert en dat problemen, zowel privé als op het werk, hun oorsprong vaak vinden in die geschiedenis. Daarnaast volgen wij regelmatig workshops en aanvullende trainingen.

De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied.

Onze persoonlijke groei die wij hebben doorgemaakt en onze passie voor mensen, heeft ons doen besluiten onze krachten als coaches te bundelen. Mensen inspireren en te helpen hun innerlijke kracht terug te vinden.

Als coach ondersteunen wij je bij het krijgen van inzicht in je patronen en het bereiken van je zelfgekozen doelen.

Ook begeleiden wij bij het verwerken van verlies. Dit kan gaan om verlies van een dierbare, maar ook om verlies van werk, gezondheid of verwachtingen. Wij bieden je ondersteuning en een luisterend oor.

Waar sta je nu
Waar wil je heen
Wat houdt je tegen

Coaching

Ben je snel geraakt door kritiek? Speelt perfectionisme je parten? Heb je moeite met het innemen van je eigen plek? Heb je last van faalangst? Kun je niet goed je grenzen aangeven? Ben je onzeker? Verval je steeds weer in hetzelfde patroon?

Als dit je belemmert en je zou het willen veranderen, maar je weet niet hoe, kunnen wij je hierbij ondersteunen door middel van coaching.
Coaching is een vorm van begeleiding die je voorwaarts helpt door:

  • Het onderzoeken van je huidige situatie
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden
  • Het stellen van doelen
  • Het nemen van actie om deze doelen te bereiken
  • Het wegnemen van weerstand

Bewustzijn is de eerste stap naar verandering. Inzicht in gedrag en handelen maakt het mogelijk te veranderen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en geeft zelf vorm en inhoud aan je persoonlijke ontwikkelingsproces.
Wij ondersteunen je in het vinden van je eigen hulpbronnen zodat je zelf weer aan het roer kan staan om je eigen koers te varen.

Zijn er momenten dat je vastloopt?
Dat je het gevoel hebt dat het niet gaat zoals je zou willen.
Dat je wel anders wil, maar dat het niet lukt om in beweging te komen.
Wij kunnen je helpen te veranderen en je doelen te bereiken.

Je kunt de wind niet veranderen… Maar wel de stand van de zeilen!

Begeleiding

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verliezen. Er zijn vele vormen van verlies: overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, ongewenste kinderloosheid, miskraam, doodgeboren kindje, ontslag. Ieder verlies kent zijn eigen verdriet.

Rouw is elke vorm van wezenlijk verlies, verlieservaringen die niet omkeerbaar zijn.

Rouw is het gevecht om het verlies een plaats te geven in het leven. Het verlorene een plek te geven op een wijze die niet belemmert verder te leven. Rouwen is een werkwoord, een actief proces, bewust worden dat het definitief is. Rouw is ‘in het leven opnemen’ en een hele klus. Het betekent hard werken.

Loop je hierin vast en heb je een steuntje in de rug nodig, dan wandelen wij een stukje mee op jouw levenspad. Niet achter je, niet voor je, maar naast je. Een ontmoeting op voet van gelijkwaardigheid.
Wij willen je de gelegenheid en de ruimte bieden om aan ons jouw verhaal te vertellen. Wij zullen naar je luisteren vanuit ons hart en je ondersteunen in jouw rouw en verliesproces. Onze begeleiding afstemmen op jouw wensen en samen kijken wat het verlies met je doet.
Dit kan door middel van een gesprek of met creatieve middelen zoals tekenen, schrijven of rituelen.

Rouwen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.

VliegtuigstrepenNLP

Werkwijze

Wij willen je in een veilige omgeving bewust maken van de keuzes die jij kunt maken en je nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Onze ervaring leert dat je vaak al na een aantal coachsessies bewuster, sterker in het leven staat. Wij werken met interventies uit onder meer Systemisch werk, Transactionele Analyse, Oplossingsgericht coachen en Karakterstructuren.

Tijdens het intakegesprek, maken we kennis met elkaar en proberen we te achterhalen wat jouw doelstellingen zijn. Ook is het belangrijk te bespreken wat de verwachtingen over en weer zijn. Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis.

Als je besluit na het kennismakingsgesprek met ons in zee te gaan, maken wij een coachingsplan. Hierin vermelden wij wat wij kunnen bieden, hoeveel gesprekken wij denken nodig te hebben en de kosten. Na een aantal gesprekken evalueren wij de situatie en kijken we samen of er vervolggesprekken nodig zijn.

Activiteiten

Activiteiten

Workshop
Workshop
Workshop

Tijd:

Kosten:

Jouw investering

 

 

Adresgegevens

Contactgegevens

Postadres Het Hoochhout 17
8801 PE Franeker
Joke van Zandwijk M. 0624717963
Caroline Pattie M. 0646431203
E-mail info@overstagcoaching.nl

Overige gegevens

Kamer van Koophandel 63168189
BTW- nummer 855121397B01
IBAN NL57ABNA0533941660

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen.

Je hoeft niet de hele trap te zien om een eerste stap te zetten!

Contact